Адрес

1784 София, ул. „Михаил Тенев” № 12, етаж 2, офис 6, Бизнес център „Евротур"

Телефони

Тел.: + 359 2 962 44 13 
Тел.: + 359 2 962 44 87