Лоялност – всеотдайно отношение, грижа за клиентите и гъвкав подход към потребностите на клиентите;

Екипност – организирана дейност и активно действие за постигането на общи цели и споделяне на общи ценности и норми на поведение;

Високи стандарти – създаване на продукти и услуги с високо качество и стремеж към непрекъснато усъвършенстване.