СТРУКТУРА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КОРПОРАЦИЯТА

Професионална и корпоративна сигурност

Други производства

Дървопреработвателна и мебелна промишленост

Транспорт и логистика

  • Такси-С-Експрес АД
  • Вит Авто транс ЕООД
  • Кайлъка Ресурс АД
  • Търговия Ловеч ООД
  • Дружество за автомобилн и превози АД

Металообработка

Други услуги

Холдингови дружества

Хранителна промишленост