ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЕБСАЙТ
Този уебсайт е с изтекли права. За повее информация влезте в контролният си панел тук.

ЛЕВКОРП ГРУП е икономическа група създадена през 1997 г.

Структурата на Корпорацията включва повече от 80 търговски дружества, учредени и опериращи на територията на Република България.

Към момента Корпорацията управлява дружества с активи и дейност от различни стопански сфери, обединени за постигане на общи конкурентни предимства и предоставяне на ефективни бизнес решения, ориентирани проактивно в името на Клиента.

Производствените и търговски компании, част от групата на ЛЕВКОРП ГРУП, предлагат изключително широка гама от висококачествени стоки и съвременни услуги за реализация в страната, на европейските и другите международни пазари.

ЛЕВКОРП ГРУП АД е член на Съюз за стопанска инициатива.

Корпорацията има двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Представителството се осъществява от двама изпълнителни директори, действащи заедно или от всеки от изпълнителните директори заедно с прокуриста.